Over mij

Tarieven

Tarieven
Consult van 30 min
Consult van 60 min
Consult Intake
€ 32,50
€ 65,00
€ 85,00

Telefonisch spreekuur dinsdag t/m donderdag 13:30 tot 14:00

Vergoedingen

RBCZ2VBAG logo 2014

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging VBAG en RBCZ geregistreerd. De meeste Zorgverzekeraars vergoeden de consulten van een VBAG geregistreerde praktijk.

Wanneer u aanvullend verzekerd bent, vraag uw Zorgverzekeraar of kijk naar de polisvoorwaarden. Voor meer informatie over de VBAG klik op het logo hiernaast.

In de praktijk gelden de Algemene Voorwaarden die vermeld staan op de site van de VBAG. Tussen de cliënten en de therapeut gelden de bepalingen van de beroepscode en klacht-en tuchtregeling van de TCZ en Quasir.

TCZ stichting: tuchtrecht, Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg.

Algemene voorwaarden van VBAG zijn hier te downloaden: Download PDF

Disclaimer

Aansprakelijkheid
De inhoud op de website/webpagina is van algemene informatieve aard. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

  • U bepaalt zelf de waarde van de informatie voor uw eigen situatie. U blijft zelf verantwoordelijk voor de acties die u onderneemt of laat aangaande uw gezondheid. We raden overigens vrijblijvend aan om een huisarts te raadplegen als u informatie en advies wilt hebben aangaande uw specifieke situatie. De eigenaar van deze website aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortkomen uit het gebruik van informatie, links of richtlijnen op deze website.
  • De website/webpagina bevat hyperlinks naar websites van derden, waarover de eigenaar van deze website geen zeggenschap heeft en er derhalve niet voor in kan staan dat de inhoud van deze websites juist, volledig en actueel is.
  • De eigenaar van deze website is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct of indirect, die op enige wijze is ontstaan of voortvloeit uit:
    • het gebruik van de website/webpagina en de inhoud, of de wijziging of de niet beschikbaarheid van de website en de inhoud;
    • het gebruik van hyperlinks naar websites van derden en de inhoud, of de niet beschikbaarheid van de hyperlinks.

Intellectuele eigendom
De auteursrechten op de website/webpagina(s) berusten bij de eigenaar van de website, tenzij anders aangegeven. Het is toegestaan de inhoud voor persoonlijk gebruik te downloaden of te printen. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan (een gedeelte of gedeeltes van) de inhoud voor andere doeleinden te gebruiken en in het bijzonder niet voor commerciële exploitatie. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk opleveren  op intellectuele eigendomsrechten en/of in strijd zijn met wet- en regelgeving op onder meer het gebied van privacy.