Over mij

Behandeling en consult Fotonentherapie

Het eerste consult is een intake-consult. Aan de hand van een vragenlijst en de hieronder beschreven diagnostieken worden verstoringen en belastingen opgespoord d.m.v: Iriscopie, Tong-analyse, Bio-tensor en Boso. Elke belasting in de vorm van een micro-organisme verdient een andere aanpak. De kracht van fotonentherapie is een vorm van lichttherapie. Fotonentherapie vult de biofotonen in het lichaam aan en stimuleert zo alle lichaamsprocessen die nodig zijn om de gezondheid te herstellen. Het activeert het natuurlijk vermogen tot zelfherstel.

Het pellen van een ui: Dat wil zeggen dat wat er het laatst bij gekomen is (micro-organisme) als eerste wordt opgeruimd. Zo wordt er een proces in werking gezet van opschonen. Dit is nodig om de klacht die veroorzaakt wordt door het desbetreffende micro-organisme uit het systeem te halen. Dus de symptomen worden niet onderdrukt, maar worden door de UMF-producten die een elektromagnetische frequentie bezitten uit het lichaam getrild. Het immuunsysteem wordt hierdoor gestimuleerd om actie te ondernemen.

About

Er wordt duidelijk uitgelegd hoe het behandelplan er uit komt te zien, en wat u kunt verwachten. De kracht van de natuurgeneeswijze is dat zij gebruik maakt van dit fundamentele principe van gezondheid: De humane biochemie. Soms is het mogelijk meerdere middelen tegelijk in te zetten dat hangt van de persoon en de klachten af. Daar wordt zorgvuldig naar gekeken.

Daarbij wordt er ook gekeken naar welke medicatie u gebruikt uit de reguliere gezondheidszorg. Het wordt altijd getest of deze middelen goed samengaan.