Over mij

Over mij

De stroom van veranderingen in de wereld lijkt steeds sneller te gaan. Het is een tijd van verandering; een tijd van crisis en het ontdekken van nieuwe mogelijkheden. Dit is een tijd van het verwerven van kennis en wijsheid.

Wijsheid is zien wat je niet geleerd kan worden. Het is een gevoel dat ons helpt om onderscheid te maken tussen wat werkelijk belangrijk is en wat niet. Wijsheid is je intuïtie volgen en beslissingen nemen vanuit je hart.

De stroom van veranderingen in de wereld lijkt steeds sneller te gaan. Het is een tijd van verandering; een tijd van crisis en het ontdekken van nieuwe mogelijkheden.

Jaren geleden ben ik besmet geraakt met de ziekte van Lyme. Ik ben destijds bij verschillende artsen geweest en had heel veel klachten, maar niemand kon mij helpen. Toen brak er voor mij een lange zoektocht aan en kwam ik uit bij mijn innerlijke weten. Vanuit mijn hart voelde ik dat het anders moest en anders kon.

De hele zoektocht is met geen pen te beschrijven en heeft me veel energie gekost. Tegelijkertijd heeft het mij veel inzichten gegeven en me geholpen om vanuit een  totaal ander perspectief naar ziektes te kijken. Ik ben toen begonnen aan een langdurige studie naar de mogelijkheden om jezelf en anderen te helen.

Het is heel belangrijk om altijd naar je eigen lichaam, geest en ziel te luisteren. Als je klachten ervaart, dan komen die altijd ergens vandaan. Het is de kunst om te achterhalen wat de klachten je proberen te vertellen en er vervolgens mee aan de slag te gaan.

Ik geloof in een holistische werkwijze. Mensen hebben recht op methodes en therapieën die door ervaring en resultaten hun werkbaarheid hebben bewezen in de complementaire zorg. Het gaat tenslotte om de kwaliteit van het leven.

Opleidingen

Ik heb mijn studie gevolgd bij Vita opleidingen in Zeewolde. Daar heb ik de volgende studies met succes afgerond.

Medische Basisvakken SHO Puur Plato

Psychosociale Basisvakken SHO Puur Plato
 Vakdiscipline Hormoon Therapie HCN

Complementair Diagnostiek

 Complementair Therapeut
 Oogdiagnostiek / Iriscopist

 Fotonen- en Lasertherapie
 Life Science Therapeut
 Bio-tensoropleiding

Kwaliteit

Ik ben opgenomen in het openbare Register van Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg van stichting RBCZ. Dat is een overkoepelende organisatie die therapeuten in de natuurlijke gezondheidszorg certificeert en registreert.

Alleen kwaliteitstherapeuten van aangesloten beroepsverenigingen worden geregistreerd. Zij mogen de beschermende titel Registertherapeut BNG voeren. Deze titel is vastgelegd bij het Benelux Merkenbureau.

De geregistreerde therapeuten werken zelfstandig en multidisciplinair, zijn opgeleid op hbo-niveau, volgen nascholing, vallen onder het TCZ-tuchtrecht en zijn in het bezit van een AGB-code.