Over mij

Kwaliteit

 

RBCZ2
Stichting RBCZ

De stichting RBCZ (HBO Register van Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) is een overkoepelende organisatie die therapeuten op HBO-niveau in de natuurlijke gezondheidszorg certificeert en registreert.

Zij verlenen onze diensten aan beroepsverenigingen waarvan de therapeuten lid zijn.

RBCZ- register

Het register van RBCZ is openbaar.

Alleen de kwaliteitstherapeuten van de aangesloten beroepsverenigingen worden hierin geregistreerd. Zij mogen de beschermende titel Registertherapeut BNG voeren. Deze titel is vastgelegd bij het Benelux Merkenbureau.

De geregistreerde therapeuten:

  • zijn opgeleid op HBO-niveau
  • volgen nascholing
  • zijn zelfstandig werkend therapeut
  • werken multidisciplinair
  • vallen onder het TCZ- tuchtrecht
  • zijn in het bezit van een AGB-code