Over mij

Gezondheid

Algemene informatie
Om er voor te zorgen dat de cliënt inzicht krijgt in zijn of haar gezondheid, wordt er gewerkt met verschillende diagnostieken. Deze diagnostieken werken allemaal vanuit hun eigen methodiek, maar leiden tot vergelijkbare conclusies. Zo wordt op meerdere manieren inzicht verworven in het functioneren van de lichamelijke systemen. Ook kan de voortgang van het behandelingsproces op deze manier duidelijk in beeld worden gebracht.

De Life Science Therapeut is een multidisciplinair beroep gevormd uit meerdere disciplines.

 • Psychosociale behandelingen
 • Psychotherapie en gestalttherapie
 • Orthomoleculaire geneeskunde
 • Natuurgeneeskunde
 • Mesologie
 • Kinesiologie
 • Iriscopie
 • Integrale therapie
 • Holistisch energetische therapie
 • Antroposofische consulten
 • Reflexzone behandelingen
 • Manuele behandelingen

Ultramoleculaire Frequentietherapie (UMF-therapie)
Het bestaan van organische, elektromagnetische processen is in de afgelopen decennia met wetenschappelijk onderzoek aangetoond. Elektromagnetisme blijkt, naast het zenuwstelsel en het humorale systeem, binnen het lichaam een apart basaal fysiologisch systeem te vormen. Het gaat om signalen die fysiologische processen reguleren en een communicatiesysteem binnen het organisme vormen.

Biologische systemen blijken voldoende gevoelig om op specifieke patronen van frequentietherapie te reageren. Levende wezens zijn opgebouwd uit cellen, cellen uit moleculen en moleculen uit atomen en atomen bestaan weer uit geladen of neutrale elementaire deeltjes.

Draaiende elektronen rond een kern leveren een magnetisch veld op. Gezonde organen en weefsels hebben een specifiek magnetisch of energetisch veld. Een afwijking in het magnetisch veld is een indicatie voor een verminderd functioneren of ziekte.

Ziekteverwekkers hebben ook een specifiek en meetbaar energetisch veld. Door de juiste frequenties toe te voegen, kan het magnetisch veld bijgestuurd worden. Ook kunnen frequenties toegevoegd worden om organen of systemen te versterken of te ondersteunen.

De ultramoleculaire frequentie kan op een korrel worden gezet. Deze bevat bio-energetische informatie, specifiek gericht op de ziekteveroorzaker. Dit geeft een ondersteunende frequentie.

Disclaimer: Dit advies komt niet in plaats van de reguliere geneeskunde. De korrels zijn effectief en risico vrij in te nemen maar wij mogen de beschermingsclaim niet garanderen.

Hormoontherapie
Mijn intentie is om elke vrouw te informeren wat haar eigen natuurlijke bio-identieke hormonen voor haar kunnen betekenen. Om zo weer in ritme en balans te komen met de natuur en vooral met je eigen natuur.

Informatie over hormonen is hard nodig. In mijn praktijk is de onwetendheid over hormonen groot. Vrouwen weten niet welke hormonen er zijn, wat ze doen en welke functies ze hebben. Na het verstrekken van de informatie is vaak de eerste opmerking, waarom weten wij dit niet? Puur omdat er geen juiste informatie is.

Elke vrouw heeft een andere hormonale (on)balans en hier wordt specifiek naar gekeken. Er wordt een behandelplan om maat gemaakt.

Tongdiagnostiek


De tong geeft kenmerken van de organen en de zwakkere en sterkere systemen van het lichaam weer. Bij observatie wordt gelet op kleur, vorm, tongbeweging en tongbeslag, vochtigheid en de locatie van specifieke kenmerken zoals spleten in de tong. De tong bestaat uit verschillende gebieden die corresponderen met verschillende organen. Door bestudering van de tong kan daardoor achterhaald worden welke organen voor problemen en onevenwichtigheden zorgen.

Iriscopie
In de iriscopie wordt diagnostisch gewerkt met Constitutie Typen. De constitutie van elk mens bestaat uit een basis constitutie (gegeven) en een verworven constitutie (vervuild karma).

Constitutie Typen
Neurogene
Lymfatische
Hematogene
Biliaire
Bindweefsel
Met betrekking op het zenuwstelsel
Met betrekking op slijmvliezen
Met betrekking op bloed
Met betrekking op gal
Bindweefsel zwakte

Op grond van deze indeling kan men per constitutie de relatieve sterke en zwakke kanten aangeven in de vorm van zowel fysiek als ook psychisch en emotioneel. Het doel is dus preventie, voorkomen is beter dan genezen. Elke constitutie heeft een andere aanleg voor het ontwikkelen van klachten/ziekten.

Omdat de mens afhankelijk van de leeftijd voor 90 à 60 procent uit water bestaat zullen alle relatieve zwakheden van de constitutie van de mens inwerken op het vocht. Dit heeft in hoge mate invloed op de milt waar bloed, lymfe, immuuneigenschappen en energie samen komen. Als de miltenergie daalt en het bloed niet meer gereinigd kan worden van organisch afvalmateriaal zoals: eiwitten, dode celstructuren, virussen, bacteriën en parasieten en andere materiaal zullen de lever en de nieren hierdoor overbelast raken.

Hierdoor ontstaat urinezuur diathese (yang = zuur) en of lipemische diathese (yin = base). Urinezuur zal leiden tot activerende aandoeningen door o.a kristalvorming in bloed, spieren en gewrichten. Terwijl de lipemische diathese die via de lever loopt sederende elementen te weeg zal brengen en dus de neerslag van sedementen (vet-cholesterol) in bloed en vaten. Beide vormen hebben een grote invloed op de stofwisseling en zijn ook weer in hoge mate van stofwisseling afhankelijk.

Boso
De Boso is een medisch apparaat waarmee de bloeddruk op vier plekken tegelijkertijd wordt gemeten: zowel in de armen als in de benen. De elasticiteit van de bloedvaten en de doorstroming van het bloed worden in beeld gebracht. Mochten de waarden niet optimaal zijn, dan kan men met behulp van middelen weer optimaliseren.

Spagyriek
In de Spagyriek worden klachten beschouwd als processen waarbij niet alleen het lichaam, maar ook de geest en de ziel betrokken zijn. De behandeling kan gericht zijn op het verlichten van symptomen, maar kan tevens tot in de diepste lagen doordringen; daar waar de kern van het probleem te vinden is. Tijdens dit proces kan iemand zich bewust worden van datgene wat hem in de weg heeft gestaan om zichzelf te zijn en in een natuurlijke staat van heelheid te verkeren. De essences vormen een synthese van het potentieel van homeopathie, fytotherapie, bloesemremedies en Schüssler-zouten.