Over mij

Gezondheid

Algemene informatie
Om er voor te zorgen dat de cliënt inzicht krijgt in zijn of haar gezondheid, wordt er gewerkt met verschillende diagnostieken. Deze diagnostieken werken allemaal vanuit hun eigen methodiek, maar leiden tot vergelijkbare conclusies. Zo wordt op meerdere manieren inzicht verworven in het functioneren van de lichamelijke systemen. Ook kan de voortgang van het behandelingsproces op deze manier duidelijk in beeld worden gebracht.

De Life Science Therapeut is een multidisciplinair beroep gevormd uit meerdere disciplines: Integrale therapie; Natuurgeneeskunde; Psychosociale behandelingen; Psychotherapie en gestalttherapie; Holistisch energetische therapie; Orthomoleculaire geneeskunde; Antroposofische consulten; Reflexzone behandelingen; Manuele behandelingen; Kinesiologie; Mesologie; Iriscopie.

Integrale therapie en psychosociale behandelingen
Iedereen wil zich natuurlijk goed voelen, maar lang niet iedereen voelt zich altijd fijn. We maken namelijk allemaal dingen mee die ons uit balans kunnen halen. Dat zijn gebeurtenissen waar we ons bewust of onbewust aan conflicteren.

Deze gebeurtenissen doen zich op allerlei vlakken voor. Voorbeelden zijn conflictsituaties die te maken hebben met relaties, het gezin, de financiën of het werk. Zo’n conflict met iemand anders of in jezelf heeft een impact op je gevoelswereld, ook wel je psyche.

Als een gebeurtenis onverwachts, traumatisch, onacceptabel en geïsoleerd beleefd is én je op dat moment geen oplossing ziet, noemen we het een biologisch conflict. Het kan zorgen voor stress, angst en dwangmatig gepieker. Je denkt misschien: Hoe los ik dit op? Hoe kom ik hier uit? Hoe krijg ik weer rust?

Om die rust te krijgen, is het nodig om je bewust te worden van het conflict. Het is zaak om te begrijpen waarom je zo hebt gereageerd en wat de gebeurtenis met jouw gevoelswereld heeft gedaan. Zo kun je je eigen waarneming van de gebeurtenis begrijpen en met het conflict aan de slag.

Om het conflict te verwerken, gebruik ik onder andere methoden uit de Germaanse geneeskunde. Als je het conflict voor jezelf hebt verwerkt, dan heb je het mentaal opgelost. Vaak ervaar je dan opluchting. Toch is het proces dan nog niet klaar. Dan begint pas de tweede fase van het proces, namelijk de fysieke herstelfase.

In de lichamelijke herstelfase kun je allerlei klachten gaan voelen. Dat gaat van darmklachten tot longklachten en van huidklachten tot gewrichtsklachten. Goed om te weten is dat de vorm van de klachten nooit willekeurig tot stand is gekomen. Het staat altijd in relatie tot het opgeloste conflict of de opgeloste conflicten.

Vaak wordt de lichamelijke herstelfase verkeerd begrepen. De klachten worden vaak gekenmerkt als een op zichzelf staande ziekte. Belangrijk om te begrijpen is dat het juist een vorm van herstel is, die verband houdt met een opgelost conflict. Zo is koorts een voorbeeld van herstel en zijn ontstekingen vaak ook een voorbeeld van reparaties.

De therapeut kan helpen om te achterhalen wat de oorzaak is van alle biologische conflicten en alle klachten. Bijvoorbeeld door samen na te denken wat er allemaal is gebeurd en wat voor jou onverwachts, traumatisch en onacceptabel is geweest.

Door terug te denken aan je emoties tijdens het conflictmoment, begrijp je vaak beter wat er in je gevoelswereld is gebeurd. Als je snapt hoe je het hebt beleefd en hoe je daarna hebt gehandeld, kun je werken aan een oplossing voor het biologische conflict.

Als je daarna in de lichamelijke herstelfase zit, kan de therapeut ook helpen. Dan is het mogelijk om ondersteuning te bieden door middel van behandelingen. Zo wordt het natuurlijke proces van herstel optimaal begeleid.

Ultramoleculaire Frequentietherapie (UMF-therapie)
Het bestaan van organische, elektromagnetische processen is in de afgelopen decennia met wetenschappelijk onderzoek aangetoond. Elektromagnetisme blijkt, naast het zenuwstelsel en het humorale systeem, binnen het lichaam een apart basaal fysiologisch systeem te vormen. Het gaat om signalen die fysiologische processen reguleren en een communicatiesysteem binnen het organisme vormen.

Biologische systemen blijken voldoende gevoelig om op specifieke patronen van frequentietherapie te reageren. Levende wezens zijn opgebouwd uit cellen, cellen uit moleculen en moleculen uit atomen en atomen bestaan weer uit geladen of neutrale elementaire deeltjes.

Draaiende elektronen rond een kern leveren een magnetisch veld op. Gezonde organen en weefsels hebben een specifiek magnetisch of energetisch veld. Een afwijking in het magnetisch veld is een indicatie voor een verminderd functioneren of ziekte.

Ziekteverwekkers hebben ook een specifiek en meetbaar energetisch veld. Door de juiste frequenties toe te voegen, kan het magnetisch veld bijgestuurd worden. Ook kunnen frequenties toegevoegd worden om organen of systemen te versterken of te ondersteunen.

De ultramoleculaire frequentie kan op een korrel worden gezet. Deze bevat bio-energetische informatie, specifiek gericht op de ziekteveroorzaker. Dit geeft een ondersteunende frequentie.

Disclaimer: Dit advies komt niet in plaats van de reguliere geneeskunde. De korrels zijn effectief en risicovrij in te nemen, maar wij mogen de beschermingsclaim niet garanderen.

Hormoontherapie
Mijn intentie is om elke vrouw te informeren wat haar eigen natuurlijke bio-identieke hormonen voor haar kunnen betekenen. Om zo weer in ritme en balans te komen met de natuur en vooral met je eigen natuur.

Informatie over hormonen is hard nodig. In mijn praktijk is de onwetendheid over hormonen groot. Vrouwen weten niet welke hormonen er zijn, wat ze doen en welke functies ze hebben. Na het verstrekken van de informatie is vaak de eerste opmerking, waarom weten wij dit niet? Puur omdat er geen juiste informatie is.

Elke vrouw heeft een andere hormonale (on)balans en hier wordt specifiek naar gekeken. Er wordt een behandelplan om maat gemaakt.

Tongdiagnostiek


De tong geeft kenmerken van de organen en de zwakkere en sterkere systemen van het lichaam weer. Bij observatie wordt gelet op kleur, vorm, tongbeweging en tongbeslag, vochtigheid en de locatie van specifieke kenmerken zoals spleten in de tong.

De tong bestaat uit verschillende gebieden die corresponderen met verschillende organen. Door bestudering van de tong kan daardoor achterhaald worden welke organen voor problemen en onevenwichtigheden zorgen.

Iriscopie
In de iriscopie wordt diagnostisch gewerkt met Constitutie Typen. De constitutie van elk mens bestaat uit een basis constitutie (gegeven) en een verworven constitutie (vervuild karma).

Op grond van deze indeling kan men per constitutie de relatieve sterke en zwakke kanten aangeven in de vorm van zowel fysiek als ook psychisch en emotioneel. Het doel is dus preventie, voorkomen is beter dan genezen. Elke constitutie heeft een andere aanleg voor het ontwikkelen van klachten.