Behandeling

Behandelingen met integrale therapie

In mijn praktijk staat integratie therapie centraal. Integrale therapie is een combinatie van diverse therapeutische methodes. Het uitgangspunt is de holistische visie dat lichaam, geest en ziel onlosmakelijk verbonden zijn en elkaar wederzijds beïnvloeden.

Ik stem de integrale therapie altijd af op persoonlijke en specifieke behoeften. Klik op de driehoekjes hieronder om meer te lezen over alle behandelmethodes die ik in mijn praktijk toepas.

Integrale therapie omvat een ruim aanbod van benaderingen om mensen naar hun problemen, ervaringen en belevingen te laten kijken op een manier waarmee zij hun houding en perspectieven naar het leven toe kunnen verruimen.

 

We maken namelijk allemaal dingen mee die ons lichaam en ons denken uit balans kunnen halen. Dat zijn gebeurtenissen waar we ons bewust of onbewust aan conflicteren.

 

Deze gebeurtenissen doen zich op allerlei vlakken voor. Voorbeelden zijn conflictsituaties die te maken hebben met relaties, het gezin, de financiën of het werk. Zo’n conflict met iemand anders of in jezelf heeft een impact op je gevoelswereld, ook wel je psyche.

 

Als een gebeurtenis onverwachts, traumatisch, onacceptabel en geïsoleerd beleefd is én je op dat moment geen oplossing ziet, noemen we het een biologisch conflict. Het kan zorgen voor stress, angst en dwangmatig gepieker. Je denkt misschien: Hoe los ik dit op? Hoe kom ik hier uit? Hoe krijg ik weer rust?

 

Om die rust te krijgen, is het nodig om je bewust te worden van het conflict. Het is zaak om te begrijpen waarom je zo hebt gereageerd en wat de gebeurtenis met jouw gevoelswereld heeft gedaan. Zo kun je je eigen waarneming van de gebeurtenis begrijpen en met het conflict aan de slag.

 

Om het conflict te verwerken, gebruik ik onder andere methoden vanuit de 5 biologische natuurwetten. Als je het conflict voor jezelf hebt verwerkt, dan heb je het mentaal opgelost. Vaak ervaar je dan opluchting. Toch is het proces dan nog niet klaar. Dan begint pas de tweede fase van het proces, namelijk de fysieke herstelfase.

 

In de lichamelijke herstelfase kun je allerlei klachten gaan voelen. Dat gaat van darmklachten tot longklachten en van huidklachten tot gewrichtsklachten. Goed om te weten is dat de vorm van de klachten nooit willekeurig tot stand is gekomen. Het staat altijd in relatie tot het opgeloste conflict of de opgeloste conflicten.

 

Vaak wordt de lichamelijke herstelfase verkeerd begrepen. De klachten worden vaak gekenmerkt als een op zichzelf staande ziekte. Belangrijk om te begrijpen is dat het juist een vorm van herstel is, die verband houdt met een opgelost conflict. Zo is koorts vaak een voorbeeld van herstel en zijn ontstekingen vaak een voorbeeld van reparaties in het lichaam.

 

De therapeut kan helpen om samen te achterhalen wat de oorzaak is van biologische conflicten en klachten. Bijvoorbeeld door samen na te denken over wat er allemaal is gebeurd en wat voor jou onverwachts, traumatisch en onacceptabel is geweest.

 

Door terug te denken aan je emoties tijdens het conflictmoment, begrijp je vaak beter wat er in je gevoelswereld is getriggerd. Als je snapt hoe je het hebt beleefd en hoe je daarna hebt gehandeld, kun je werken aan een oplossing voor het biologische conflict.

 

Als je het conflict emotioneel hebt opgelost en daarna in de lichamelijke herstelfase komt, kan de therapeut ook helpen. Dan is het mogelijk om ondersteuning te bieden door middel van behandelingen. Zo wordt het natuurlijke proces van herstel optimaal begeleid.

Als PSYCH-K®-facilitator maak ik gebruik van PSYCH-K®. PSYCH-K® is een proces om evenwicht te creëren tussen de beide hersenhelften en hierbij oude overtuigingen om te zetten in nieuwe overtuigingen.

Een PSYCH-K®-balans creëert het potentieel om denkpatronen aan te passen. Een balans vermindert ook de onderbewuste weerstand die je mogelijk hebt tegen het bereiken van je doelen. Balansen kunnen bovendien helpen om stress en innerlijke conflicten te verminderen.

Vervolgens is het ook belangrijk om in het dagelijks leven actie te ondernemen naar aanleiding van een balans. PSYCH-K® vormt zodoende de basis om bewust belangrijke veranderingen in je leven tot stand te brengen op een flexibele manier.

EFT betekent Emotion Focused Therapy. Het is een wetenschappelijk ondersteunde behandeling gericht op emoties en gedachtenpatronen. Alle psychologische problemen zijn namelijk emotionele problemen. Een EFT-therapeut gaat aan het werk met die emoties.

Emoties en gedachtenpatronen zijn de drijvende kracht van ons bestaan. Vaak staan ze aan de basis van wat we wel en niet besluiten te doen en van wat we leuk of juist eng zijn gaan vinden. Ze hebben dus een grote invloed op de loop van ons leven.

Vaak hebben we voor onszelf mentale wetten gecreëerd. Dat zijn alle overtuigingen die we als ‘waar’ hebben geaccepteerd, maar dat niet per se hoeven te zijn. Bij deze therapie gaan we na welke mentale wetten je helpen en van welke mentale wetten je beter afscheid kan nemen.

Deze therapie kan je weer in harmonie met jezelf brengen en in contact met je innerlijke kompas. Het doel is jezelf weer gecentreerd te voelen en om in staat te zijn om kalm en rustig te reageren in elke situatie.

In de therapie wordt ook gebruik gemaakt van de kracht van helende woorden. Helende woorden kunnen helpen om negatieve aandacht te verleggen en vervelende gedachtenpatronen te doorbreken. De energie volgt namelijk altijd de aandacht, blijkt ook uit het prachtige boek ‘I Am’ van de Amerikaanse auteur Susan Shumsky.


Al met al is het dus belangrijk om niet steeds te piekeren over wat we niet willen, maar om juist liefdevol aandacht te schenken aan wat we wel willen. Dan komt er ruimte voor constructieve gedachtenpatronen en kunnen we weer vooruit.

Met de Schumannresonantie is het mogelijk om je eigen trilling en zelfgenezend vermogen te activeren. Het zorgt dus voor een diepgaande healing op alle lagen. Het geeft nieuwe inzichten en helpt je om je chakra’s verder te openen.

De Schumannresonantie helpt om je diepere zielslagen weer te voelen en de multidimensionaliteit van je volledig potentieel te bereiken. Zo kun je ik-loosheid ervaren en voorbij je ego en karma gaan. Ook kun je er je herhalingspatronen mee doorbreken.

De resonantie biedt een opening naar je ware Zelf. Het gaat om ‘werkelijk Zijn’. Het helpt je in het ontwakingsproces naar de nieuwe tijd. De energie heeft een positieve invloed op je gevoelens, gedachten en gedrag. Hierna ga je reageren vanuit heelheid en niet langer uit afgescheidenheid.

De Schumannresonantie geeft je ook meer zelfreflectie en bewustzijn. Het kan leiden tot eye-openers en diepe inzichten in je patronen. Dit leidt tot een duidelijker zelfbeeld en helpt je om te zijn wie je werkelijk bent. Je gaat voorbij de ik-illusie en hierdoor ga je je completer en vrediger voelen. Er komt rust en dat is de basis van de creatie.

Naast de chakra’s is er aandacht voor het Kundalini-kanaal. Dat bevindt zich in je wervelkolom en loopt van je perineum tot je kruin, maar opent zich ook tot diep in de aarde en het universum.

Als de energie van je Kundalini vrijkomt, komt er een verticale verbinding tussen de chakra’s tot stand. Dit zorgt voor meer levensenergie vanuit de aarde, door het Kundalini-kanaal en daarna naar je chakra’s en je lichaamscellen.

Stichting Voorlichting Stamcellen heeft een impressie gemaakt van de opening van het Kundalini-kanaal. Bekijk hiervoor deze video.

Ultramoleculaire frequentietherapie (ook wel UMF-therapie) is het toevoegen van frequenties aan het systeem van een mens om het magnetisch veld bij te sturen. Het doel is om verzwakte organen of verminderde systemen te versterken en te ondersteunen. Het bestaan van organische, elektromagnetische processen is in de afgelopen decennia met wetenschappelijk onderzoek aangetoond. Biologische systemen blijken daarnaast op frequentietherapie te reageren.Gezonde organen en weefsels hebben een specifiek magnetisch of energetisch veld. Een afwijking in het magnetisch veld is een indicatie voor een verminderd functioneren of ziekte. Door de juiste frequenties toe te voegen, kan het magnetisch veld bijgestuurd worden.

Ultramoleculaire frequenties kunnen op kleine korrels worden overgebracht. Die korrels kan men via de mond innemen en onder de tong laten smelten. De korrels bevatten dan bio-energetische informatie, specifiek gericht op de ziekteveroorzaker. Het is ook mogelijk om op deze manier met homeopathische potenties vaccinaties te ontstoren.De korrels zijn effectief en risicovrij in te nemen. Toch is het verplicht om hier te vermelden dat dit advies niet in de plaats van de reguliere geneeskunde komt. Therapeuten mogen de beschermingsclaim van de korrels met UMF-therapie niet garanderen.

Hormoontherapie is het in balans brengen van hormonale systemen op een natuurlijke manier. In mijn praktijk richt ik me vooral op het belang van de natuurlijk bio-identieke hormonen en wat die vooral voor vrouwen kunnen betekenen.

Bio-identieke hormonen zijn hormonen die dezelfde samenstelling hebben als hormonen die door het lichaam zelf worden gemaakt. Hormoontherapie kan ervoor zorgen dat iemand weer in het ritme en de balans kan komen van de natuur en vooral van de eigen natuur.

Elke vrouw heeft een andere hormonale (on)balans. Klachten op hormonaal gebied worden vaak in verband gebracht met geslachtshormonen en met de menopauze. Ik kijk naar de specifieke hormonale situatie en maak een behandelplan op maat.

Fotonentherapie is een vorm van lichttherapie. Bij deze therapie wordt het lichaam op energetische wijze versterkt dankzij de energie van licht. Het licht bevat als het ware kleine ‘energiepakketjes’ die ons lichaam kan opnemen en vervolgens kan versterken.

Het menselijk lichaam bevat van nature licht in alle lichaamscellen. Dat is wetenschappelijk vastgesteld. De lichaamscellen maken zelf licht en gebruiken het voor communicatie met andere cellen. Onze cellen wisselen deze biofotonen uit in de vorm van laserachtig licht.

De biofotonen werken als dragers van informatie en energie, waardoor alle cellen in ons lichaam met elkaar kunnen communiceren en samenhangend kunnen functioneren. Ons hele lichaam heeft biofotonen nodig om gezond te blijven werken.

Het lichaam produceert biofotonen door fotonen uit zonlicht op te nemen. Fotonen worden opgenomen via de ogen, huid en door middel van voeding. In ons lichaam worden ze vervolgens omgezet in biofotonen.

Diverse factoren beperken de productie van biofotonen. Bijvoorbeeld ons klimaat en onze leefstijl binnenshuis, maar ook de kwaliteit van ons eten en drinken. Zo kan er een tekort aan biofotonen in ons lichaam ontstaan, met op den duur mogelijk gezondheidsklachten tot gevolg.

Fotonentherapie vult de biofotonen in het lichaam aan en stimuleert alle lichaamsprocessen die nodig zijn om de gezondheid te herstellen. Het activeert zo het natuurlijk vermogen tot zelfherstel.

Fotonentherapie


Voor de fotonentherapie maak ik gebruik van de Integral Laser System ILS 512. Dit therapieapparaat produceert licht dat identiek is aan de biofotonen in het lichaam. De behandeling is voor u heel eenvoudig. U gaat gewoon liggen op uw rug of uw buik en de lichtlasers doen vervolgens hun werk.

Na de behandeling kan de activering van herstelprocessen zich op verschillende manieren uiten. Bijvoorbeeld door een toename van immuunreacties, optimalisatie van de stofwisseling en een verbetering van de mentaal-emotionele conditie.

Het is ook mogelijk dat de klachten tijdelijk iets heviger zullen voelen dan voorheen. Alle reacties kunt u echter beschouwen als genezingsreacties. Het zelfgenezend vermogen van het lichaam is namelijk geactiveerd en druk bezig om de verstoorde balans te herstellen.

Tongdiagnostiek is de studie van de tong. In de Chinese geneeskunde wordt tongdiagnostiek gezien als een zeer betrouwbare manier om diagnoses te stellen. De tong geeft namelijk een weerspiegeling van de gezondheid.


Een tongdeskundige kan door bestudering van de tong ontdekken wat de sterkere en kwetsbaardere plekken zijn van iemands lichaam. Ook is het mogelijk om via de tong kenmerken van de werking van verschillende organen te achterhalen. De tong bestaat namelijk uit verschillende gebieden die corresponderen met verschillende organen.

Bij observatie van de tong wordt gelet op kleur, vorm, tongbeweging, tongbeslag en vochtigheid. Ook de plek van specifieke kenmerken zoals spleten in de tong zijn van belang.

De observatie kan leiden tot inzichten over problemen en onevenwichtigheden in het lichaam. Door via de tong te achterhalen welke organen goed en minder goed werken, is het mogelijk om klachten aan te gaan pakken.

Iriscopie of oogdiagnostiek is de studie van de irisstructuur in het oog. Het is tevens een natuurgeneeskundige diagnosemethode. Deze methode is in Duitsland en de Verenigde Staten wetenschappelijk onderzocht en wordt daar veelvuldig gebruikt.

Een iriscopist kan door bestudering van de iris van het oog achterhalen wat de sterkere en kwetsbaardere plekken van iemand zijn op fysiek, psychisch en emotioneel niveau. Een iris is als een plattegrond of landkaart met een heleboel informatie over jou.

Om een gedetailleerd beeld te krijgen, werkt de therapeut met een speciale microscoop. Een iriscopist kijkt bijvoorbeeld naar kleuren, lijnen, vlekken, ringen, gaatjes en andere tekens in de iris. Het oog is als een spiegel van het lichaam, de geest en de ziel. Ieder teken in de iris vertelt een eigen verhaal.

Elk orgaan en elk deel van het menselijk lichaam reflecteert zich in een bepaald gedeelte van de iris. Een iriscopist kent deze zogenoemde orgaanvelden in de iris en kan via de bestudering van het oog achterhalen hoe het overal mee gesteld is, vaak nog voordat eventuele klachten zich hebben voorgedaan.

Het doel van een oogdiagnose is om te achterhalen welke constitutie iemand heeft. Door iemands gevoeligheden en eventuele aanleg voor bepaalde klachten te achterhalen, is het mogelijk om daar rekening mee te houden in de levensstijl. Het doel is dus preventie, want voorkomen is altijd beter dan genezen.

De eerste stap

Het eerst consult is een intake-consult. Aan de hand van een goed gesprek en een vragenlijst gaan we de klachten bij langs.

 

Vervolgens gaan we een persoonlijk behandelplan opstellen. Zo wordt duidelijk wat u allemaal kunt verwachten.

 

Voor het eerste consult is het nodig om een behandelingsovereenkomst in te vullen. Klik hier om het desbetreffende word-document te downloaden en verstuur het bestand na het invullen naar deahorn@gmail.com. U dient zelf een kopie te bewaren.

Vergoedingen

Als therapeut ben ik aangesloten bij de beroepsvereniging VBAG en geregistreerd door stichting RBCZ. De meeste zorgverzekeraars vergoeden de consulten van een VBAG-geregistreerde praktijk.

Om erachter te komen of dat ook voor u het geval is, kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar of zelf kijken naar uw polisvoorwaarden.

In mijn praktijk gelden de Algemene Voorwaarden die vermeld staan op de website van de VBAG. Klik hier om de Algemene Voorwaarden van de VBAG te downloaden als pdf-bestand.

Tussen de cliënten en de therapeut gelden de bepalingen van de beroepscode en de klacht- en tuchtregeling van stichting TCZ en expertisecentrum Quasir.

Tarieven

Consult 30 minuten:
Consult 60 minuten:
Intake consult:

€32,50
65,00
85,00